Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :51                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNİN SİNYAL VERİCİLERİNİN BAKIM ONARIMINDA VE DÜŞEY İŞARETLEMEDE KULLANILMAK MAKSADIYLA LEVHA ÇAKMA VİNÇLİ VE SEPETLİ PLATFORM ARACI ALINMASI

            Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 04/02/2015 tarih ve 27573494.801.99/2015-972 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            Ulaşım Daire Başkanlığınca, Sinyalizasyon sistemlerinin sinyal vericilerinin bakım onarımında ve Düşey işaretlemede kullanılmak maksadıyla levha çakma vinçli ve sepetli platform aracına ihtiyaç duyulmaktadır.      

            Söz konusu aracın satın alınabilmesi için, yazımızın Meclise havalesini; arz ederim.  Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda ihtiyaç duyulan, Sinyalizasyon sistemlerinin sinyal vericilerinin bakım onarımında ve Düşey işaretlemede kullanılmak maksadıyla levha çakma vinçli ve sepetli platform aracı alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.