Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 51                               

Karar Tarihi   : 08/02/2018                 

KONUSU:


         25. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        c) İlimiz, Ortaca İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediye'ye ait 208 ada 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin  “Belediye Hizmet Alanının” “Resmi Kurum Alanına (Adliye)” dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Ortaca Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarih ve 89 sayılı kararı doğrultusunda, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.02.2018 tarihli raporunda;

        08.02.2018 tarihinde saat 15:15’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.02.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.831 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.02.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen  “İlimiz, Ortaca İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediye'ye ait 208 ada 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin  “Belediye Hizmet Alanının” “Resmi Kurum Alanına (Adliye)” dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Ortaca Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarih ve 89 sayılı kararı doğrultusunda, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.02.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.831 sayılı yazısında;