Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 512                                 

Karar Tarihi  : 08/12/2016                     

KONUSU:

      32. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

g) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Havayolu İle İl Dışı Cenaze Nakil Ücreti için uygulanacak fiyat tarifesine ait yazı ekinde sunulan 2017 yılında uygulanacak değişiklik teklifi hususunun 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine göre karar alınmak üzere görüşülmesi.   

      Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.12.2016 tarihli raporunda;