Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 513                            

Karar Tarihi  : 08/12/2016                

KONUSU:

         Finansmanı Dünya Bankası tarafından karşılanacak ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından yürütülecek “Sürdürülebilir Şehirler Projesi” kapsamında, İLBANK’ın Dünya Bankası kaynaklarından temin ettiği ve bağlı İdaremiz olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne Marmaris AAT Yapım İşi, Turgut Reis AAT yapım işi, Akyarlar AAT yapım işi, AAT’ lerde Revizyon Yapım iş, Bodrum ilçesi Kanalizasyon şebekesi yapım işi ve Fethiye ilçesi hisarönü-ovacık kollektör yapım işi projesi için kullandıracağı 67.480.773 Avro’nun Bağlı İdaremiz olan Muski Genel Müdürlüğünce Banka’dan Avro kredi alınmasıyla ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya ve kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya, Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.  

Kararın devamı için tıklayınız.