Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 515                

Karar Tarihi  : 08/12/2016    

KONUSU:

Gün Tespiti

Bir dahaki meclis toplantısının 12 Ocak 2017, Perşembe günü, saat: 14:00’de yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.