Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 5                                           

Karar Tarihi  :14/01/2016                            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının 

ç) İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, tapunun 293 ada, 7 parselinde kayıtlı mülkiyeti  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait                 260,35 m2 olan taşınmaza ait “Resmi Kurum    Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  Değişikliğinin görüşülmesi


İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/12/2015 tarihli raporunda;

       25/12/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/12/2015 tarih ve 53618066-310.01.02.01-5060 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.12.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, tapunun 293 ada, 7 parselinde kayıtlı mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait 260,35 m2 olan taşınmaza ait “Resmi Kurum Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi " konusu görüşüldü.

     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/12/2015 tarih ve 53618066-310.01.02.01-5060 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.