Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :51                           

Karar Tarihi  :14/01/2016             

KONUSU:

2016 yılı içinde çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Ücret Tespitinin yapılması ve sözleşme yapmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 13/01/2016 tarihli ve 13456491-050.01-163 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.