Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :5                          

Karar Tarihi :15/04/2014           


KONUSU:

ENCÜMEN ÜYELİĞİ SEÇİMİ (5 ÜYE )

            Encümen Üyeliğine; yapılan gizli oylama sonucunda Nevzat SARIÇOBAN 46, Salih Nazmi BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU  47,  Önder BATMAZ 46, Hakkı Şevket BAYINDIR 45 ve Besim ÖZBEK 46 oyla 1 yıllığına OYÇOKLUĞU İLE SEÇİLMİŞTİR.