Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :52                           

Karar Tarihi  :14/01/2016             

KONUSU:

Mazeretli Meclis Üyeleri

Behçet SAATÇİ, Atabey AKGÜN, Recep ŞATIR, Mehmet Yılmaz CESUR, Mehmet KOCADON, Önder BATMAZ, İsmail ALTINDAĞ, Muhammet TOKAT, Enver TUNA, Muhammet Ali ACAR,  İsmet Kamil ÖNER, Uysal AVCI, Muhammet ŞAŞMAZ, Kamil CEYLAN ve Mesut KARATAŞ’ ın mazeretleri nedeniyle mazeretli sayılmalarına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.