Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :52                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

AĞAÇ SÖKME VE DİKME MAKİNASI İLE GEZİCİ TOPRAK LABORATUVARI AMAÇLI PANELVAN MİNÜBÜS ALIMI                                                                                              

            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/02/2015 tarih ve 85625357-301.03-128 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızca kullanılmak üzere Ağaç Sökme ve Dikme Makinası alımı ile Gezici Toprak Laboratuvarı amaçlı panelvan minübüs alımı hususunda Meclisimizce karar alınmasını;  arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Tarımsal Hizmetler Başkanlığı’nda kullanılmak üzere Ağaç Sökme ve Dikme Makinası alımı ile Gezici Toprak Laboratuvarı amaçlı panelvan minübüs alımına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.