Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 52                               

Karar Tarihi   : 08/02/2018                 

KONUSU:


             25. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        ç) İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kemer Mahallesi 101 ada, 3 parselde “Resmi Kurum Alanı (Hükümet Konağı)” ve 101 ada 4 parselde “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Seydikemer Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ve 02.01.2018 tarih ve 21 sayılı kararı doğrultusunda, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

             İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.02.2018 tarihli raporunda;

 08.02.2018 tarihinde saat 15:15’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.02.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.832 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.02.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen  “İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kemer Mahallesi 101 ada, 3 parselde “Resmi Kurum Alanı (Hükümet Konağı)” ve 101 ada 4 parselde “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Seydikemer Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ve 02.01.2018 tarih ve 21 sayılı kararı doğrultusunda, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.02.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.832 sayılı yazısında;