Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                              T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 5                              

Karar Tarihi : 10/01/2019  

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      ç)   İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, O19-A3-3C pafta, 1033 parsel numarasında özel mülkiyete kayıtlı, 50.888,60 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 9.294,40 m2’lik kısmında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” düzenlenmesine yönelik N19-A-25-C paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi,

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.01.2019 tarihli raporunda;

       04.01.2019 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.7518 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.12.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, O19-A3-3C pafta, 1033 parsel numarasında özel mülkiyete kayıtlı, 50.888,60 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 9.294,40 m2’lik kısmında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” düzenlenmesine yönelik N19-A-25-C paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.7518 sayılı yazısında;