Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 5                                 

Karar Tarihi : 09/01/2020        


KONUSU:

       5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 28. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.  maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereği; Meclisimizce, gizli oylamayla Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

           Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 31.12.2019 tarihli ve 56567348-105.02-E.4374 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.