Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :53                           

Karar Tarihi  :14/01/2016   

KONUSU:

Gün Tespiti

  Bir dahaki meclis toplantısının 11 Şubat 2016, Perşembe günü, saat: 13:00’da yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.