Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :53                              

Karar Tarihi  :13/05/2014                

KONUSU

17 Kasım 2012 Tarih ve 28470 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “ Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ” Hükümleri Çerçevesinde Terminal Ücretlerinin Belirlenmesi

           Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 08/05/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

            İlgi:     (a)  6360 Sayılı Kanun.

                        (b) 17 Kasım 2012 tarih ve 28470 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ.”

            Muğla ili ilgi (a) kanuna istinaden Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmış olup, tüm ulaşım hizmetleri Muğla Büyükşehir Belediyesi uhdesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda;

Muğla Büyükşehir Belediyesine devrolunan ve işletmesi Belediyemiz tarafından yapılan yolcu terminallerinden alınacak ücretler ilgi (b) tebliğ kapsamında tespit edilmiş olup, araç tipleri ve alınacak EK:A’da sunulan ücret tarifesinin aynen onaylanmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.      

TERMİNALLERDEN TASLAK OLARAK ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÜCRETLER

S.NU

İLÇESİ

NÜFUS

8-14 KOLTUK

15-24 KOLTUK

25-34 KOLTUK

35-44 KOLTUK

45 KOTUK ÜZERİ

İLK KALKIŞ YERİ OLARAK KULLANILAN TERMİNALLER

1

BODRUM (TURGUTREİS)

136.317

3,00

4,50

7,00

23,50

37,50

İL İÇİ

8,50

2

MARMARİS

83.081

3,00

4,50

7,00

23,50

37,50

İL İÇİ

3,00

4,50

7,00

8,50

3

ORTACA

43.633

2,50

4,00

6,00

18,00

30,00

İL İÇİ

2,50

4,00

6,00

7,00

4

KÖYCEĞİZ

33.570

2,50

4,00

6,00

18,00

30,00

İL İÇİ

2,50

4,00

6,00

7,00

5

DATÇA

17.004

2,50

4,00

6,00

18,00

30,00

İL İÇİ

7,00

ARA DURAK OLARAK KULLANILAN TERMİNALLER

1

MARMARİS

83.081

3,00

4,50

7,00

8,50

11,50

2

ORTACA

43.633

3,00

4,00

6,00

8,50

9,50

3

KÖYCEĞİZ

33.570

3,00

4,00

6,00

7,00

9,50

4

MENTEŞE

99.158

3,00

4,50

7,00

8,50

11,50

5

YATAĞAN

45.735

3,00

4,00

6,00

8,50

9,50

6

MİLAS

127.094

3,00

4,50

7,00

8,50

11,50