Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :53                  

Karar Tarihi :10/02/2015   

KONUSU:

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 75. MADDESİ GEREĞİNCE, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ VE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ORTAKLIĞINDA TOPRAK, YAPRAK VE SU LABORATUVARININ KURULMASI 

            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/02/2015 tarih ve 85625357-301.03-129 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;                

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesi gereğince, Büyükşehir Belediyemiz ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ortaklığında Toprak, Yaprak ve Su Laboratuvarının kurulması ve hususunda Meclisimizce karar alınmasını; arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesi gereğince, Büyükşehir Belediyemiz ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ortaklığında Toprak, Yaprak ve Su Laboratuvarının kurulmasına ve Başkanlık Makamının önerisi doğrultusunda; eki Protokolün imzalanması için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e yetki verilmesine; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Kararın devamı için tıklayınız.