Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 53                       

Karar Tarihi   : 14/03/2019         

KONUSU:

          Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 tarihli ve 160 sayılı kararı gereğince Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın adı Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiş ve Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı iptal edilerek, Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı bünyesine alınmıştır. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2018 tarihli ve 238 sayılı kararı gereğince Daire Başkanlığı bünyesindeki İdari İşler Şube Müdürlüğü kapatılarak yerine Kültür ve Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Yapılan bu değişiklikle birlikte yürürlükte olan Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin kaldırılmasına ve yeniden düzenlenen ve yazı ekinde sunulan, Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin görüşülmesi.

          Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığının 12.03.2019 tarihli ve 68532805-010.03-E.534 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.