Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 53                                                  

Karar Tarihi  : 13/02/2020                    


KONUSU:

        Gün Tespiti

 

  Gelecek ay meclis toplantısının 12 Mart 2020, Perşembe günü, saat: 14:00’da yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.