Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :54                              

Karar Tarihi  :13/05/2014                

KONUSU

Öğrenci-Personel Servis Araçları ve Ticari Taksi Plaka Devir/Tahsisleriyle İlgili Çok Sayıda Başvuruyu Değerlendirmek, Esnafın Mağdur Edilmemesi ve Ulaşım Hizmetlerinin Aksamaması Nedeniyle Plaka Tahsis/Devir Ücretlerinin Belirlenmesi 

           Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 08/05/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Muğla ili ilgi (a) kanuna istinaden Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmış olup, tüm ulaşım hizmetleri Muğla Büyükşehir Belediyesi uhdesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda;

Yürürlükteki mevzuat gereğince ilk toplantısını Haziran 2014 ayında yapacak olan UKOME (Ulaşım Koordinasyon Kurulu)’ye Öğrenci-Personel Servis Araçları ve Ticari Taksi plaka devir/tahsisleriyle ilgili çok sayıda başvuru bulunmakta olup, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte ilimiz genelinde taşıma faaliyetlerinin artacağından, taşımacı esnafımızın mağdur edilmemesi ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması maksadıyla, ilgi (b) kanun kapsamında Belediyemiz uhdesinde bulunan devir/tahsis bedeli tarifesinin Haziran 2014 ayında toplanması düşünülen UKOME’den önce belirlenmesi ihtiyacı doğmuş olup, Ekte sunulan ücret tarifesinin aynen aşağıdaki şekilde onaylanmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.       

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR TARİFESİ

(NÜFUSA GÖRE)

TAHSİS BELGESİ ÜCRETLERİ

“T” Grubu Ticari Taksi ve “S” Grubu Servis Plakaları İçin Tahsis Ücreti    

Nüfusu 1-20.000                                                                              1.000,00          TL

Nüfusu 20.001-50.000                                                                     1.500,00          TL

Nüfusu 50.001-100.000                                                                   2.000,00          TL

Nüfusu 100.001 ve üzeri                                                                 2.500,00          TL

DEVİR ÜCRETLERİ

“T” Grubu Ticari Taksi ve “S” Grubu Servis Plakaları İçin Devir Ücreti                 

Nüfusu 1-20.000                                                                              750,00             TL

Nüfusu 20.001-50.000                                                                     1.000,00          TL

Nüfusu 50.001-100.000                                                                   1.500,00          TL

Nüfusu 100.001 ve üzeri                                                                 2.000,00          TL

GÜZERGAH İZİN BELGESİ ÜCRETİ

“S” Plakalı Servis Araçları:            

Nüfusu 1-20.000                                                                              250,00             TL

Nüfusu 20.001-50.000                                                                     350,00             TL

Nüfusu 50.001-100.000                                                                   450,00             TL

Nüfusu 100.001 ve üzeri                                                                 550,00             TL

İki ilçe arasında yapılacak taşımalarda mevcut fiyat üzerine 100,00 TL eklenecektir.

Köy Statülü Araçlar                                                                       300,00             TL

Not: Söz konusu ücretler belge bekleyen esnaflarımızın çalışmalarını sekteye uğratmamak için tespit edilmiş olup, ulaşım ana planı süreci içerisinde yapılacak ölçüm, değerlendirme, yolcu potansiyeli analizlerine göre bölge bölge  tekrar tespit edilecektir.