Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 54                       

Karar Tarihi   : 14/03/2019         

 

 

KONUSU:


    11. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.


     a) 2019 yılında Fethiye Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesinin "İmarla İlgili Ücretler" kısmında yer alan "Belediyemiz sınırları içerisinde iş yapan serbest meslek sahibi Mimar, İnşaat, Elektrik ve Makine Mühendislerinin Belediyeye kayıt ücreti yıllık olarak" ibaresinin "Belediyemiz sınırları içerisinde iş yapan fen adamlarının belediyeye kayıt ücreti yıllık olarak" şeklinde değiştirilmesi hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi. 

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2019 tarihli raporunda;