Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 54                       

Karar Tarihi   : 12/03/2020                     


KONUSU:

Gündem

    06/03/2020 tarihinde duyurulan 6 maddelik gündeme; Birimlerden ve bağlı kuruluş olan MUSKİ Genel Müdürlüğü’nden gelen ve Başkan tarafından Meclise havale edilen konular ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;Kararın devamı için tıklayınız.