Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 55                                         

Karar Tarihi  :11/02/2016                            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

        a)5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclis kararına ilişkin itirazların görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/02/2016 tarihli raporunda;

       19/01/2016, 21/01/2016, 28/01/2016, 29/01/2016, 03/02/2016 ve 05/02/2016 tarihlerinde Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/12/2015 tarih ve 53618066-310.99-5063 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan Belediye Meclisimizin 10.12.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve 14/01/2016 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza sağlıklı bir değerlendirme yapılması için 1 ay daha süre verilen “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclis kararına ilişkin itirazların görüşülmesi” ile ilgili konu görüşüldü.

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/12/2015 tarih ve 53618066-310.99-5063 sayılı yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.