Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :55                              

Karar Tarihi  :13/05/2014                

KONUSU

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi Hükmü Gereğince Zemin Tahrip Ücreti ve Aynı Kanunun 84. Maddesi Hükmü Gereğince “ Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı “  (Kanal Beher Metrekare için) Belirlenmesi

           Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 08/05/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Belediye teşkilatımızda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı' na bağlı olarak Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME) kurulmuştur.

Belediyemiz hizmet alanına girecek yol, cadde, sokak, bulvar, meydan v.b. alanlarda yapılacak alt yapı çalışmaları için kazı ruhsatının verilebilmesi için Fen İşleri Daire Başkanlığının ekte sunulan 2014 yılı zemin tahrip bedelleri ve kazı ruhsat harcının aynen aşağıdaki gibi kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.    MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA AYKOME' NİN ALT YAPI ÇALIŞMALARI İÇİN KAZI RUHSATINA ESAS

                           2014 YILI ZEMİN TAHRİP BEDELLERİ

    

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesi Gereğince (KDV HARİÇ)

S. NO

ZEMİN CİNSİ

BİRİMİ

BİRİM FİYAT (TL)

1

ASFALT YOL

M2

124,77

2

STABİLİZE

M2

50,16

3

PARKE YOL

M2

51,42

4

BORDÜR (0,15X0,30)

M

23,98

5

YAĞMUR OLUĞU

M

17,11

6

TOPRAK YOL

M2

Ücretsiz


KAZI RUHSAT HARCI

   
        

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUN 84. MADDESİNE GÖRE ZEMİN AÇMA İZNİ VE TOPRAK HAFRİYATI HARCI

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesi Gereğince

     
        

HARCIN TUTARI (TL)

     
    

KANAL (BEHER METREKARE İÇİN)

1,5