Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :55                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZIN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN MENTEŞE İLÇESİ ŞEYH MAHALLESİ 1080 ADA 3 PARSEL 2-1 BODRUM KAT 2 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI DUBLEKS OTOPARK NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN İDAREMİZCE HAZIRLANACAK PROTOKOLDE BELİRTİLEN HUSUSLAR DAHİLİNDE, TAŞINMAZIN TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 4 YILLIĞINA VE ELDE EDİLEN BÜRÜT GELİRİNİN % 30 UNUN BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZA ÖDENMESİ KOŞULU İLE 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUN 26. MADDESİ GEREĞİNCE MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARİ İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE DEVREDİLMESİ

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04/02/2015 tarih ve 47720051–301.01/160 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

   Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi 1080 ada 3 parsel 2-1 bodrum kat 2 bağımsız bölüm numaralı Dubleks Otopark niteliğindeki taşınmazın, Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A. Ş. 04/02/2015 tarih 23 sayılı yazısı ile İşletme Devrini talep etmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ‘Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları’ başlıklı 7/l maddesi “Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.” ve aynı kanunun 26. maddesi “… Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. …” hükmüne amirdir.

Yukarıdaki talep ve yasa hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufunda bulunan adı geçen Dubleks Otopark İşletmesinin, Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; söz konusu Dubleks Otopark İşletmesinin, İdaremizce hazırlanacak Protokolde belirtilen hususlar dahilinde, taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 4 yıllığına ve elde edilen bürüt gelirinin % 30 unun Belediye Başkanlığımıza ödenmesi koşulu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. Maddesi gereğince Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi hususunda Belediye Meclisince karar alınmasını arz ederim.   Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan, Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi 1080 ada, 3 parsel 2-1 bodrum kat, 2 bağımsız bölüm numaralı Dubleks Otopark İşletmesinin, İdaremizce hazırlanacak Protokolde belirtilen hususlar dahilinde, taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 4 yıllığına ve elde edilen bürüt gelirinin % 30 unun Belediye Başkanlığımıza ödenmesi koşulu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesi gereğince Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesine; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.