Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 55                       

Karar Tarihi   : 14/03/2019         

 

KONUSU:


       11. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.


     b) Ulaşım Dairesi Başkanlığının 27.02.2019 tarih E.7847 sayılı yazısı ile talep edilen 2019 yılında uygulanacak gelir tarifesinde "Ticari Plaka (Tahditli ve Tahsisli, BB, TM) Devir Ücreti (KDV Dahil)" ile "Servis Aracı (S Plaka)", Ticari Taksi (T Plaka) Devir Ücretleri (KDV Dahil)" başlıkları altında düzenlenen ücretlerden "Anne, baba, çocuk ve eşler arasında yapılan devir işlemleri ile veraset yolu ile intikallerde devir ücreti alınmaz." ibaresinin eklenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre görüşülmesi. 

         Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2019 tarihli raporunda;