Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 56                                                        

Karar Tarihi  : 09/02/2017                                          

KONUSU:

          2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  a) Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğu yol güzergahlarında ulaşım ve trafik güvenliğinin sağlanması maksadıyla imal ve montajı yapılan yatay, düşey trafik levha ve işaretleri ile sinyalizasyon sistemlerinde meydana gelebilecek hasarların tahsili kapsamında tahrip birim bedelinin, her yıl düzenlenmek üzere 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunun 87. maddesi ve 5393 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi.

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 18.01.2017 tarihli raporunda;