Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :56                              

Karar Tarihi  :13/05/2014                

KONUSU

Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) 10 adet pikap alınması için 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesinin 2. Fıkrası Hükmü Gereğince Karar Alınması 

 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 09/05/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmetlerinde kullanılmak üzere T cetvelinde ihtiyaç olarak belirtilen 10 Adet  pick-up’ın Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi hükmü gereğince OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.