Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 56                               

Karar Tarihi   : 08/03/2018                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan, 1134 ada, 6 parsel ve 1133 ada 1, 2, 3 parsellere esas 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c, 7/m ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2. fıkrası uyarınca görüşülmesi. 

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.02.2018 tarihli raporunda;

 21.02.2018 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.02.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.799 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.02.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan, 1134 ada, 6 parsel ve 1133 ada 1, 2, 3 parsellere esas 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c, 7/m ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2. fıkrası uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.02.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.799 sayılı yazısında;