Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 56                      

Karar Tarihi   : 14/03/2019         

 

KONUSU:


     11. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.


     c) 2019 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesinin 10. Sıra Başlıklı "Çevre Temizlik Vergisi Grup ve Derece" tablosunda 3. Grup 5. Derecede bulunan "Demir, Plastik Doğrama, Fırın ve Marangoz Atölyeleri" nin 5.Grup 5. Derece olarak değiştirilmesi hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi. 

         Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2019 tarihli raporunda;