Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 56                             

Karar Tarihi   : 12/03/2020              


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      b) Ortaca Belediye Başkanlığı tarafından 13/06/2018 tarih ve 148 nolu Büyükşehir Belediye Meclisi Kararımız ile onaylanan, Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkındaki Yönergeye uygun olarak hazırlandığı ve Ortaca Belediye Meclisi'nin 03/05/2017 tarih ve 48 nolu kararı ile onaylandığı belirtilen İlimiz, Ortaca İlçesi, Gökbel Mahallesi, Hayıtlıöz Mevkiine ait Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı Tespitine ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi gereğince görüşülmesi.

                İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.03.2020 tarihli raporunda;