Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 57                                         

Karar Tarihi  :11/02/2016                            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

c) İlimiz Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 238 Ada, 3 nolu toplam 42.018,08 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/01/2016 tarihli raporunda;

       Komisyonumuz konuyla ilgili 27/01/2016 tarihinde yerinde inceleme yapmış ve 28/01/2016 tarihinde saat 11.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/12/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-5180 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.12.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve 14.01.2016 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza bir sonraki meclise kadar süre tanınan “İlimiz Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 238 Ada, 3 nolu toplam 42.018,08 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi" konusu görüşülmüştür.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08/12/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-5180 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.