Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :57                            

Karar Tarihi  :13/05/2014               


KONUSU

Huzur Hakkı. 

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 12/05/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

 İlgi: 15.04.2014 tarih ve 13 Sayılı Meclis Kararı

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 32. Maddesi; “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39'uncu Madde uyarınca Belediye Başkanı'na ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir...” hükmünü amir bulunmaktadır.

15.04.2014 tarihinden itibaren 5393 Sayılı Kanunun 32. Maddesi hükmü gereğince, Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39' uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere, ikinci bir karar alınıncaya kadar huzur hakkı ödenmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.