Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 57                       

Karar Tarihi   : 14/03/2019         

 

KONUSU:


11. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     ç) Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün 11.03.2019 tarih E.370 sayılı yazısı ile talep edilen 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak gelir tarifesinin "Tarife Notları"na "Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan kıyı tesislerinde Türk Bayraklı Ticari Tekneler, Balıkçı tekneleri ve Hizmet tekneleri ile yapılan dönemlik (Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, 8 Aylık, 12 Aylık) ve ara dönemlik bağlamalarda tahsil edilecek ücret, bağlama yaptığı tarihten sonraki her ayın 15 inde eşit miktarlarda ödenecek şekilde tahakkuklandırılır." ibaresinin 27 nci madde olarak eklenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23.maddesine göre görüşülmesi.

         Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2019 tarihli raporunda;