Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 58                                                         

Karar Tarihi   : 09/02/2017                                           

KONUSU:

          2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

c) Muğla Büyükşehir Belediyesi 09.09.2014 tarih ve 147 sayılı meclis kararı gereğince; 2017 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 18.01.2017 tarihli raporunda;