Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 58                                                       

Karar Tarihi  :11/02/2016                                          

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ç) İlimiz, Ula İlçesi Köprübaşı, Demirtaş ve Alparslan mahallelerinde yeni açılan cadde ve sokaklara mahalle bazında krokide belirttiği şekli ile yeni isimler verilmesine yönelik Ula Belediye Meclisinin 02/12/2015 tarihli ve 55 sayılı kararının onaylanması hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/01/2016 tarihli raporunda;

       26/01/2016 tarihinde saat 11.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 15/12/2015 tarih ve 64061556-301.01.2015-1387 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.01.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Ula İlçesi Köprübaşı, Demirtaş ve Alparslan mahallelerinde yeni açılan cadde ve sokaklara mahalle bazında krokide belirttiği şekli ile yeni isimler verilmesine yönelik Ula Belediye Meclisinin 02/12/2015 tarihli ve 55 sayılı kararının onaylanması hususunun görüşülmesi " konusu görüşüldü.

       Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 15/12/2015 tarih ve 64061556-301.01.2015-1387 sayılı yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.