Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :58                              

Karar Tarihi  :13/05/2014                

KONUSU

Yatağan Yeşilbağcılar 526 Parselin 4650 Sayılı Kanunla Değişik 2942 Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi Gereğince Devrinin Yapılması

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 12/05/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Mülkiyeti Belediyemize ait Yatağan İlçesi Yeşilbağcılar Mahallesindeki 84.00 m2 yüzölçümülü, kuyu ve arsası vasfındaki 526 nolu parselin Yatağan Termik Santralinin kömür ihtiyacını karşılamak üzere, Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. nin 30/04/2014 tarih 61785212-010-99-4308 sayılı yazısı ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında devir işleminin yapılması 5393 sayılı kanunun 15. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmektedir. Denilmektedir.