Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 58                         

Karar Tarihi   : 14/03/2019           

 

KONUSU:


       12. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.


        a) İlimiz, Seydikemer İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 193 ada 3 parsele ilişkin hazırlanan “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.03.2019 tarihli raporunda;

        14/03/2019 tarihinde saat 15:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2019 tarih ve 36521862-115.01.02-E.2031 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.03.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Seydikemer İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 193 ada 3 parsele ilişkin hazırlanan “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2019 tarih ve 36521862-115.01.02-E.2031 sayılı yazısında;