Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :59                             

Karar Tarihi  :13/05/2014              

KONUSU

Kötekli Mahallesi 230 Parsel Sayılı Taşınmazın Karayoluna Rastlayan Kısmının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi Gereğince Devrinin Yapılması

 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 12/05/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Mülkiyeti Belediyemize ait  Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 20.03.2013 tarih ve  2013/72 sayılı Kamu Yararı Kararına göre bedeli karşılığı devir işlemleri başlatılan Muğla-Ortaca  13. Bölge Hududu Devlet yolunun (Km: 101+595.67 – 106+044.82) kamulaştırma sınırı içinde kalan İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 230 parsel sayılı taşınmazın 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine göre bedeli karşılığında devir işleminin yapılması 5393 sayılı kanunun 15. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmektedir. Denilmektedir.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 230 parsel sayılı taşınmazın karayoluna rastlayan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre bedeli karşılığında devir işleminin yapılması hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi hükmü uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.