Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 59                             

Karar Tarihi  : 12/03/2020              


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      d) Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.03.2020 tarihli raporunda;