Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 60                                                       

Karar Tarihi  : 09/02/2017                                          

KONUSU:

Seydikemer, Ula, Yatağan, Menteşe, Milas İlçe Belediye meclis kararlarında; 6360 sayılı Kanun gereği ilimizin büyükşehir statüsü kazanmış olması ve İtfaiye Hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi eliyle yürütülmesi nedeniyle daha önce ilçe belediyesi tarafından itfaiye araçları ile yürütülen yol sulama, yıkama, ağaç budama ve su takviyesi gibi hizmetlerin yürütülmesi için Belediyemizden; Seydikemer ilçe meclis kararı ile Mülga Seki Belediyesine ait 48 FG 567 plakalı itfaiye arazözünün Büyükşehir Belediyesine devredilerek, yukarıda atfedilen hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Hidrolik Merdivenli Su tankeri niteliğinde araç, Ula, Yatağan, Menteşe, Milas ilçe belediye meclis kararları ile de yukarıda atfedilen hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Hidrolik Merdivenli Su Tankeri veya su tankeri niteliğinde araç taleplerinin görüşülerek karara bağlanması

        İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 23/01/2017 tarih ve 68814314-801.01.03-138 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;