Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 60                                         

Karar Tarihi  :11/02/2016                            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

e)  İlimiz Milas İlçesi Güllük Mahallesi, 106 ada 10 nolu toplam 35.899,04 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Toplu İşyeri (Paketli ve Ambalajlı Olarak İşaretlenmiş Maden Depolama Alanı) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/01/2016 tarihli raporunda;

       26/01/2016 tarihinde saat 11.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-190 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.01.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Milas İlçesi Güllük Mahallesi, 106 ada 10 nolu toplam 35.899,04 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Toplu İşyeri (Paketli ve Ambalajlı Olarak İşaretlenmiş Maden Depolama Alanı) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi" konusu görüşüldü.

    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-190 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.