Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :60                              

Karar Tarihi  :13/05/2014                

KONUSU

Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesi, 2928 Parsel Sayılı Taşınmazın 25 Yıllığına Tahsis Edilmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 12/05/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Mülkiyeti Muğla Valiliğinin 20.03.2014 tarihli Devir Tasfiye ve Planlama Komisyonu Kararı ile Belediyemize devri yapılan İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesinde, 362 öğrencisi bulunan  Menteşe İlkokulu/Ortaokulu’nun bahçesi olarak kullanılmakta olan 2928 parsel sayılı taşınmazın öğrenci sayısının fazlalığı ve okulun oyun bahçesinin ve uygulama sahasının yetersizliği nedeniyle Hazine/Milli Eğitim Bakanlığı (Menteşe İlkokulu/Ortaokulu adına tahsis edilmesi; 5393 sayılı kanunun 15. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmektedir. Denilmektedir.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesinde, 362 öğrencisi bulunan  Menteşe İlkokulu/Ortaokulu’nun bahçesi olarak kullanılmakta olan 2928 parsel sayılı taşınmazın öğrenci sayısının fazlalığı ve okulun oyun bahçesinin ve uygulama sahasının yetersizliği nedeniyle Hazine/Milli Eğitim Bakanlığı (Menteşe İlkokulu/Ortaokulu adına 25 yıl süre ile tahsis edilmesi işleminin yapılması hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi hükmü uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.