Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 60                       

Karar Tarihi   : 14/03/2019  

 

KONUSU:

          Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıyı Tesisleri İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

          Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün 14.03.2019 tarihli ve 22852255-010.03-E.409 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.