Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 60                                

Karar Tarihi  : 12/03/2020                 


KONUSU:

         Çanakkale ili Çan Belediye Başkanlığı ve Denizli İli Serinhisar Belediye Başkanlığı’nın Ekte ayrı ayrı sunulan yazı ve ek Meclis Kararlarında; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yazılı hizmetler kapsamında işbirliği ve dayanışma amacıyla, Büyükşehir Belediyemizle, “Kardeş Belediye” olma talebleri bildirilmiş olup; Çan Belediye Başkanlığı ve Serinhisar Belediye Başkanlığı ile “Kardeş Belediye” olunması, Büyükşehir Belediyemiz ile Çan Belediye Başkanlığı ve Serinhisar Belediye Başkanlığı arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi birinci fıkrası (p) bendinde belirtilen konularda Kardeş Şehir Protokolü yapılması halinde, aynı Kanun’un 38. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e tam yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.


        Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın 06.03.2020 tarihli ve 41232352-105.04-E.377 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


   Kararın devamı için tıklayınız.