Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 6                                           

Karar Tarihi   :14/01/2016                            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının 

d) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli             Nazım İmar Planımeclis kararına ilişkin itirazların görüşülmesi                                                            

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.01.2016 tarihli raporunda;

       25/12/2015 ve 11.01.2016 tarihlerinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/12/2015 tarih ve 53618066-310.99-5063 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.12.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclis kararına ilişkin itirazların görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/12/2015 tarih ve 53618066-310.99-5063 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.