Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 61                                             

Karar Tarihi   : 12/03/2020                               


KONUSU:

     Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 10.03.2015 tarih ve 64 sayılı karara göre Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında paylaşımı yapılan yolların sayısallaştırılmış haritası ve envanter listesi 14.04.2016 tarih ve 176 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanmış olup; teklif yazısında belirtilen değişiklikler ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca tespit edilen yazım ve çizim hatalarının düzeltilmesi neticesinde oluşan ve Ekte yer alan yol ağı haritası ve kontrol kesim numaralı envanter listesinin onaylanması hususunun görüşülmesi.


     Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 06.03.2020 tarihli ve 18955236-020-E.1007 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
   Ek-2 için tıklayınız.