Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :6                               

Karar Tarihi :15/04/2014            


KONUSU:

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU SEÇİMİ

              İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliği'ne yapılan işari oylama sonunda Dursun GÖKTEPE, Ramazan ONTAŞ, İsmet Kamil ÖNER,  Can CANBEY,  Enver TUNA, Mehmet Halil DOĞAN ve Hürol ÖNDER 1 yıllığına OYBİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞTİR.