Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 6                                 

Karar Tarihi   : 11/01/2018                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       d) İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi 198 ada, 3 parselde Bodrum Belediye Başkanlığı'nın 03.05.2017 tarih ve 60 sayılı Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 27.09.2017 tarih ve 5897 sayılı Kararı ile uygun bulunan  “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.   

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.12.2017 tarihli raporunda;

 28.12.2017 tarihinde saat 13.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.12.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-7580 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 15.12.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi 198 ada, 3 parselde Bodrum Belediye Başkanlığı'nın 03.05.2017 tarih ve 60 sayılı Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 27.09.2017 tarih ve 5897 sayılı Kararı ile uygun bulunan  “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.12.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-7580 sayılı yazısında;