Geri Tüm Meclis Kararları

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 6                              

Karar Tarihi : 10/01/2019              

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      d)  İlimiz Bodrum İlçesi Dereköy Mahallesi Çamarası Mevkii 209 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin “Ekoturizm Alanı” amaçlı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.01.2019 tarihli raporunda;

         04.01.2019 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.7545 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.12.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Bodrum İlçesi Dereköy Mahallesi Çamarası Mevkii 209 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin “Ekoturizm Alanı” amaçlı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.7545 sayılı yazısında;