Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 62                                                     

Karar Tarihi  : 09/02/2017                                        

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin görüşülmesi.

     Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 01/02/2017 tarih ve 28673394-301.05.03-481 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;